Přesun na obsah

Dnes je 26.11.2022

Svátek má Artur

SHM Klub
Praha - Počernice


SHM Klub Praha - Počernice

Klub vznikl v říjnu 2009. Bylo vlastně jen otázkou času, kdy se ukáže přirozená potřeba stmelit již probíhající aktivity pod jednu hlavičku. Protože jsme pro svou práci s mládeží, dětmi a potažmo celými rodinami hledali inspiraci v salesiánské pedagogice, bylo nasnadě, že jsme o záštitu a podporu požádali právě Salesiánské hnutí mládeže.

SHM Klub Praha – Počernice působí v oblasti městské části Prahy 9 – Horní Počernice především v prostorách farního sálu u kostela sv. Ludmily na Chvalech. V současné době vyvíjí klub pravidelné týdenní aktivity a nepravidelné akce během roku. Z pravidelných aktivit zmiňme alespoň Klubík – společné setkávání předškolních dětí s rodiči a prarodiči, Sportovní středy – míčové hry pro mládež v tělocvičně (fotbal a florbal), Pěvecký kroužek – společné muzicírování dětí a mladých lidí, Spolčo – setkávání mladých lidí. Během víkendů pak probíhají setkání starší hudebně nadané mládeže (Schóla) a v neděli dopoledne Nedělní setkávání nabízející prohloubení mezigeneračních vazeb a tu a tam i nevšední kulturní zážitky.

Nepravidelné akce jsou spjaté  s Mikulášskou nadílkou, dětským maškarním plesem či sportovními kláními a podobně. Také chystáme víkendové a především prázdninové pobyty tzv. Chaloupky.

Zakládajícími členy klubu jsou: Mgr. Pavel Herian, František Jakubec, Rozka Beránková.
Klub má celkem 120 členů, předsedou klubu je Mgr. Pavel Herian.